The workshops

The meeting of Polish Association of Architecture Students (OSSA) is a grass-roots initiative of nationwide range, organised by students and for students. Over the last twenty years OSSA has evolved from informal gatherings into the country's most important architectural workshops, covered by local media and trade press. However, the original spirit of the meetings remains unchanged; it's still an intensive, yet inviting event, grounded in trust and openness.

 

The workshops' formula is based on a concentration of the selected best students from Poland and abroad in a predetermined Polish city for over a week in order to collectively participate in discussions and lectures; to debate, draft concepts and materialise projects. OSSA's activities are welded together by a leitmotif, a main topic that structures the whole workshop and potentially stimulates a multi-threaded design process. The attractiveness of the event stems from its open, unconventional form based on a horizontal transfer of knowledge between students and tutors (often former parcitipants) through a mutual exchange of experiences and observations. Thanks to this, the workshops complement the curriculum with necessary experience related not only to architecture, but also to artistic, social and humanistic fields.

 

OSSA is an opportunity to focus extensively on the city where it takes place, along with its history, cultural heritage, undertaken decisions regarding its development but also, foremost, its spacial and social problems. The workshops provide an insight into the urban tissue and its environment, calling for a creative reaction. Undertaken activities are characterised by their inclusiveness; apart from the usual group work, the most important cultural locations host lectures given by foreign guests,

 

 

OSSA 2018 Łódź Widzenie to warsztaty dla studentów architektury i kierunków kreatywnych z Polski i zagranicy organizowane w Łodzi w okresie 13 - 21 października 2018 r.

 

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów — dla studentów. Już od dwóch dekad warsztaty wpływają na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała
z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione.
Od zawsze istotą Ossy była debata - możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.

 

Z tego powodu, społeczność Ossy skupiała wokół siebie zaangażowanych studentów
i architektów z Polski i zagranicy, którzy
z czasem stworzyli trzon polskiego środowiska architektonicznego.

 

O tegorocznej edycji

 

Podczas warsztatów, 70 studentów przez 34 godziny warsztatowe zrealizuje projekty w dziesięciu grupach z pomocą zaproszonych artystów i architektów (tutorów). Warsztaty dają możliwość do interdyscyplinarnego spojrzenia na temat poprzez planowane wykłady specjalistów z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu
i architektury. Po każdym dniu pracy, organizatorzy proponują wydarzenia uzupełniające,  dostępne także dla osób niebiorących czynnego udziału w warsztatach. Bogaty program wydarzeń popołudniowych i wieczornych obejmuje między innymi panel dyskusyjny, debatę, wieczór filmowy, wernisaż wystawy prac wstępnych, pecha kucha night.

 

Warsztaty zwieńczy finisaż z prezentacjami wszystkich grup warsztatowych. Po pięciu dniach, studenci dzielą się efektami pracy między sobą i przybyłymi gośćmi. Jest to nieodłączny element warsztatów, który ma charakter publiczny i uczestniczą w nim przedstawiciele władz miejskich, szkół wyższych, a także byli uczestnicy i organizatorzy warsztatów.

 

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana wystawa podsumowująca wydarzenie oraz publikacja przedstawiająca projekty powstałe w wyniku pracy warsztatowej.