Warsztaty

OSSA, czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów — dla studentów. Z nieformalnych spotkań pasjonatów urosła ona na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat do rangi najważniejszych w kraju  warsztatów architektonicznych, relacjonowanych w prasie branżowej i lokalnych mediach. Mimo większej skali, pierwotne założenia i duch OSSY pozostały niezmienione. To w dalszym ciągu wydarzenie intensywne, ale zapraszające, ugruntowane we wzajemnej życzliwości i otwartości na to, co nowe.

 

 

W ramach OSSY studenci architektury i kierunków pokrewnych zapraszani są przez organizatorów do jednego z polskich miast, gdzie przez ponad tydzień uczestniczą w debatach i wykładach, dyskutują, poznają idee, zarysowują koncepcje i realizują projekty. Działania w ramach każdej kolejnej edycji zespaja lejtmotyw, wokół którego zorganizowany jest program i funkcjonowanie warsztatów. W swoich wysiłkach studenci wspierani są przez architektów (nierzadko powracających uczestników poprzednich edycji), zarówno teoretyków, jak i praktyków, ale też, promując interdyscyplinarne podejście do analizowanego zagadnienia, historyków, artystów, humanistów i społeczników. Praca warsztatowa zachowuje przy tym nieszablonową, horyzontalną strukturę, opartą na bliskiej współpracy i dialogu tutorów i ich grup. Niezbędne spoiwo stanowi wrażliwość i chęć do wspólnego działania.

 

OSSA stanowi także okazję do skupienia uwagi na miejscu, w którym się odbywa, wraz z jego historią, dziedzictwem kulturowym, kierunkami rozwoju, ale przede wszystkim – jego problemami. Warsztaty pozwalają spojrzeć na otaczającą przestrzeń ze świeżej perspektywy i zachęcają do twórczej reakcji. Podejmowane działania cechuje przy tym inkluzywność. Obok prac przebiegających w grupach warsztatowych organizowane są wykłady zagranicznych gości, imprezy, wycieczki, oprowadzania po wystawach, dyskusje i pokazy filmowe, w których uczestniczyć może każdy zainteresowany.

 

 

 

OSSA 2018 Łódź Widzenie to warsztaty dla studentów architektury i kierunków kreatywnych z Polski i zagranicy organizowane w Łodzi w okresie 13 - 21 października 2018 r.

 

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów — dla studentów. Już od dwóch dekad warsztaty wpływają na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała
z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione.
Od zawsze istotą Ossy była debata - możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.

 

Z tego powodu, społeczność Ossy skupiała wokół siebie zaangażowanych studentów
i architektów z Polski i zagranicy, którzy
z czasem stworzyli trzon polskiego środowiska architektonicznego.

 

O tegorocznej edycji

 

Podczas warsztatów, 70 studentów przez 34 godziny warsztatowe zrealizuje projekty w dziesięciu grupach z pomocą zaproszonych artystów i architektów (tutorów). Warsztaty dają możliwość do interdyscyplinarnego spojrzenia na temat poprzez planowane wykłady specjalistów z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu
i architektury. Po każdym dniu pracy, organizatorzy proponują wydarzenia uzupełniające,  dostępne także dla osób niebiorących czynnego udziału w warsztatach. Bogaty program wydarzeń popołudniowych i wieczornych obejmuje między innymi panel dyskusyjny, debatę, wieczór filmowy, wernisaż wystawy prac wstępnych, pecha kucha night.

 

Warsztaty zwieńczy finisaż z prezentacjami wszystkich grup warsztatowych. Po pięciu dniach, studenci dzielą się efektami pracy między sobą i przybyłymi gośćmi. Jest to nieodłączny element warsztatów, który ma charakter publiczny i uczestniczą w nim przedstawiciele władz miejskich, szkół wyższych, a także byli uczestnicy i organizatorzy warsztatów.

 

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana wystawa podsumowująca wydarzenie oraz publikacja przedstawiająca projekty powstałe w wyniku pracy warsztatowej.