OSSA Wielkie Piękno

Agata Chmielowska


agata-chmielowskamgr Agata Chmielowska, od kilku tygodni Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Historyk sztuki zajmujący się architekturą współczesną, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
przygotowuje pracę na temat historii miast i urbanistyki w dobie średniowiecza na Dolnym Śląsku. Od 2012 r. związana z ochroną zabytków.
Wychowuje psa w wielkim mieście.

07.10.17