OSSA Wielkie Piękno

PSYCHOLOGIA Z EL. BIOLOGII – Bogusław Pawłowski

bogusław-pawłowski

BOGUSŁAW PAWŁOWSKI
Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczony Złoty Krzyżem Zasługi w 2016 roku.
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Autor książki „Biologia atrakcyjności człowieka”.
Prof. zw. dr hab. Bogusław Pawłowski jest kierownikiem Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2010 był dyrektorem Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu.
Zajmuje się mechanizmami ewolucji człowieka i biologicznym podłożem ludzkich zachowań i preferencji, a w szczególności preferencjami różnych cech postrzeganych jako atrakcyjne w aspekcie doboru płciowego.
Przebywał na stypendiach naukowych w Anglii, Szkocji i w Niemczech. Profesor Pawłowski jest autorem ponad 80 oryginalnych publikacji naukowych, a w tym wielu artykułów,
które ukazały się w prestiżowych czasopismach (m.in. Nature, Proc. Roy. Soc. B., Current Anthropology, Evol. Hum. Behav., Biological Psychology,).
Pod jego redakcją w 2009 r. (i w 2014) ukazała się monografia pt. „Biologia atrakcyjności człowieka”.
Liczba cytowań jego prac w czasopismach z listy filadelfijskiej to według ISI Web of Knowledge ponad 1000. Prof. Pawłowski jest również współzałożycielem i Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Intensywnie udziela się również na polu popularyzacji nauki, za co został uhonorowany nagrodą „Naukowiec przyjazny mediom” przyznaną przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych w 2009 roku, a w zeszłym roku w konkursie ogłoszonym przez PAP i MNiSW otrzymał laur „Popularyzator Nauki 2016”.

24.09.17