OSSA Wielkie Piękno

CENTRALA – Simone De Iacobis & Małgorzata Kuciewicz


centrala

Simone De Iacobis oraz Małgorzata Kuciewicz z grupy projektowej CENTRALA, tworzą projekty architektoniczne, artystyczne i badawcze w oparciu o rekonstrukcję śmiałych idei z XX w. Wiele inicjatyw CENTRALI to udana próba wywołania dyskusji społecznej na temat ochrony i rewitalizacji dziedzictwa awangardy modernistycznej. Akcje i publikacje CENTRALI służą pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast oraz wzmacniają wizerunek Warszawy jako miasta anegdoty i eksperymentu. Dzięki współpracy z instytucjami kultury oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne inicjatywy CENTRALI wpływają na to, jak miasto jest rozumiane i używane oraz w jakim kierunku podążają decyzje dotyczące jego przekształceń. CENTRALA otrzymała nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach. Do najnowszych sukcesów należy wygrana w międzynarodowym konkursie na ideowy projekt rewitalizacji terenów sportowych Warszawianki. Twórcy Centrali uczestniczyli w XIV Biennale Architektury w Wenecji i zaprojektowali ostatnią ekspozycję polską na Triennale w Mediolanie.

MAŁGORZATA KUCIEWICZ studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Współzałożycielka grupy projektowej CENTRALA. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, autorka i współautorka indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Opiniowała prace dyplomową jako wizytujący krytyk na Politechnice w Lozannie,  była rezydentką Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie oraz Khoj International Artists’ Association w New Delhi.

SIMONE DE IACOBIS studiował architekturę w Rzymie, gdzie obronił dyplom w 2007 oraz uczestniczył w studium fotografii. Uczestniczył w wielu wystawach, min. “Miasto potencjalne” na Międzynarodowym Festiwalu Fotograficznym w Rzymie (2005), praktykował w Urhahn Urban Design w Amsterdamie, współpracował ze STAR, strategies + architecture w Roterdamie oraz ze studiometrico w Mediolanie. Dołączył do grupy CENTRALA w 2010 roku. Autor  i współautor indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i fotograficznych, publikował w MONU, CityVision, Chwała Miasta. Był rezydentem Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie oraz Khoj International Artists’ Association w New Delhi.

24.08.17