c/o now ___ c/o now jest berlińską pracownią architektoniczną zajmującą się projektowaniem i realizacją obiektów, architektury i założeń urbanistycznych, 
a także tworzeniem opracowań dotyczących powiązanych zagadnień. c/o now to Tobias Hönig, Andrijana Ivanda, Markus Rampl, Paul Reinhardt + Duy An Tran, Nicolas Bobran i wszyscy, którzy współpracują przy projektach: ci, którzy wykonują zadania, ci, którzy doradzają, rzemieślnicy i pracownicy. c/o now był i jest zaangażowany w nauczanie w różnych instytucjach i w różnych formach nauczania: Letnia Szkoła No Image, Akademia Sztuk Pięknych w Norymberdze; Uniwersytet Techniczny w Monachium; Dessau Institute of Architecture; Instytut Podstaw Nowoczesnej Architektury, Teorii Kultury i Projektowania na Uniwersytecie w Stuttgarcie c/o now był i jest zaangażowany w różne publikacje: ARCH + 235 - Rechte Räume; Bayern, Monachium - 100 Jahre Freistaat - Eine Raumverfälschung; ARCH + 225 - Ustawodawstwo Architektura; Miasto Dialogiczne - Berlin wird Berlin (Buchhandlung Walther König); Między ścianami a oknami - Architektur und Ideologie (Hatje Cantz); c/o now tworzy zarówno w skali architektury jak i urbanistyki: Brandlhuber + (Berlin); Muck Petzet Architekten (Berlin / München); FAT Koehl (Berlin); Stoll Wagner (Innsbruck), Michael Beutler (Berlin) c/o now is a Berlin architectural practice taking care of imagining and realizing objects, architecture and urbanity, as well as the editorial revision of related issues. c/o now is Tobias Hönig, Andrijana Ivanda, Markus Rampl, Paul Reinhardt + Duy An Tran, Nicolas Bobran and all contributors who collaborate in accomplishing a task: those who give assignments, those who advise, craftspeople and workers. c/o now was and is involved in the teaching at various institutions and teaching formats: No Image Summer School, Academy of fine Arts in Nuremberg; Technical University of Munich; Dessau Institute of Architecture; Institute for Principles of Modern Architecture, Cultural Theory and Design at the University of Stuttgart c/o now was and is involved in miscellaneous publications: ARCH+ 235 - Rechte Räume; Bayern, München – 100 Jahre Freistaat – Eine Raumverfälschung; ARCH+ 225 - Legislating Architecture; The Dialogic City – Berlin wird Berlin (Buchhandlung Walther König); Between Walls and Windows – Architektur und Ideologie (Hatje Cantz); c/o now has a past in the field of architecture and urban planning: Brandlhuber+ (Berlin); Muck Petzet Architekten (Berlin/München); FAT Koehl (Berlin); Stoll Wagner (Innsbruck), Michael Beutler (Berlin);
wróć