COBE / Joanna Jakubowska + Anna Pierańska ___ Joanna Jakubowska - absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej; Architekt w duńskim biurze architektonicznym COBE. W ostatnich latach zdobywała doświadczenie w projektowaniu obiektów o przeróżnej skali i programie: od scenografii i wystaw po projektowanie hoteli, biur czy wieżowców. W latach 2014-2018 pracowała jako architekt i project leader 
w biurze BIG - Bjarke Ingels Group nad projektami takimi jak: Copenhill 
w Kopenhadze, Big Art Exhibition w Kopenhadze, Omniturm we Frankfurcie czy Les Cours du Marais à l'envers w Paryżu. Ania Pierańska - architektka i planistka pracująca dla pracowni COBE, gdzie zajmuje się dużymi projektami planistycznymi oraz researchem nad przyszłością miast i mieszkalnictwa. Studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz na Duńskiej Królewskiej Akademii Sztuk. Związana była z pracownią COAST Studio gdzie prowadziła badania nad wpływem podnoszenia się poziomu mórz na architekturę i krajobraz nadmorski oraz współtworzyła projekty fotograficzne. Angażuje się w inicjatywy ONZ promujące Cele Zrównoważonego Rozwoju, interesuje się post - antropocentryczną teorią planowania i wierzy w kluczową rolę projektowania w odbudowywaniu więzi człowieka z naturą, w walce 
ze zmianami klimatu i w powstrzymywaniu masowego wymierania gatunków. Od 2017 roku wraz z grupą przyjaciół pracuje nad projektem cyrkularnych zabawek dla dzieci House 4 House, który zdobył nagrodę Cradle 2 Cradle Design Challenge, uczestniczył w Dutch Design Week 2018 oraz New York Circular City Week 2019.
wróć