Film

Uwaga z jaką odnosimy się do tematu widzenia jest zakorzeniona w lokalnych tradycjach naszego miasta. Łódź jest miastem awangardy i filmu, w której tworzyli i uczyli się najwybitniejsi operatorzy, reżyserzy, aktorzy i artyści sceny Polskiej i zagranicznej. Między innymi Polański, Kieślowski czy Królikiewicz. Część z tego znanego nam świata chcemy pokazać innym. Pragniemy zwrócić uwagę na to w jaki sposób filmowcy rozumieją przestrzeń, poznać ich sposób postrzegania, kadrowania tak by wykorzystać to w zawodzie architekta. Możliwość współpracy z największą instytucją filmową w Polsce daje szansę przeprowadzenia warsztatów, prelekcji i rozmowy z wyjątkowymi twórcami, którzy zmienili sposób postrzegania i stawali się twarzą Awangardy Polskiej i światowej.

 

„Warsztat Formy Filmowej” to grupa stworzona przez filmowców, której celem było burzenie schematów tworzenia i postrzegania obrazu fotograficznego i filmowego. Głównym założeniem twórców było demaskowanie konwencjonalnego, schematycznego charakteru naszej percepcji oraz ujawnienie relatywizmu form komunikacji. Skupiali się na dekonstrukcji oraz eksploracji form filmowych oraz narzędzi służących do tworzenia filmów. Poddawali je szczególnej analizie oraz starali się odszukać ich istotę. Ich analityczne podejście, powiązane z silnym konceptem teoretycznym, po dziś dzień utrzymuje mocny przekaz. Dzieła Warsztatu stanowią dziedzictwo sztuki filmowej jak również konceptualnej.

 

Zainteresowania przedstawicieli tej neoawangardowej grupy od początku miały interdyscyplinarny charakter. Działając w duchu konceptualnoanalitycznym nie chcieli oni traktować filmu jako obiektu artystycznego, kładąc nacisk na jego wymiar komunikacyjny. Starali się wytrącić widzów ze schematów postrzegania rzeczywistości, wskazując na problematykę związaną z takimi zagadnieniami jak obraz, kadr, czas, rzeczywistość.

 

Mamy zaszczyt współpracować z prof. Józefem Robakowskim, twórcą Warsztatu Formy Filmowej, nauczycielem akademickim, artystą video i filmowcem, którego twórczość chcemy przybliżyć w trakcie warsztatów.