OSSA Wielkie Piękno

+48 ARCHITEKCI – Karol Szparkowski


karol_szparkowski

KAROL SZPARKOWSKI, architekt i wspólnik w +48 Grupa Projektowa
Architekt młodego pokolenia, współzałożyciel, wraz z Kamilem Miklaszewskim pracowni architektonicznej +48. Pracownia interesuje się zarówno konstrukcyjnym jak i innowacyjnym wykorzystaniem materiałów. Karol wykłada w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia wykorzystując metodę warsztatową, w tym specjalizuje się w warsztatowej nauce kształtowania obiektów. Szczególną uwagę przywiązuje do konstrukcji, budując w czasie zajęć tymczasowe pawilony. Metoda oparta jest na zobrazowaniu i zrozumieniu warunków które wpływają na kształtowanie budynku. W czasie zajęć ze studentami chętnie wykorzystuje warsztaty. Metodologię tych warsztatów, pozwalającą na dostosowanie do różnorodnych grup uczestników, wykorzystano także w pracy z dziećmi z Ukarany i Gruzji.
W ramach działalności społecznej, wspólnie z pozostałymi członkami Grupy +48 aktywnie wspiera organizacje społeczne bezpośrednio zainteresowane architektura, urbanistyką i ochroną zabytków, jak też działające na polu współpracy rozwojowej i edukacji, wykorzystujące architekturę i warsztaty architektoniczne w swojej działalności statutowej.

Grupa +48 była jedną z czterech polskich pracowni architektonicznych zaproszonych do prezentacji wiodących rozwiązań inkluzyjnych w architekturze odbywających się w Tbilisi w marcu 2017 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 r. Grupa brała udział w wykonaniu projektu instalacji świetlnej w mieście Nowa Kachowka na Ukrainie w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem projektu była promocja polskich rozwiązań technicznych w przemyśle materiałów budowlanych i oświetleniowym. Grupa promuje demokratyczne, dyskutywne podejście do architektury i przestrzeni miejskiej – bierze udział w licznych projektach społecznych realizowanych na południowej Ukrainie we współpracy z Fundacją Polityki Rozwojowej z Warszawy. Projekty realizowane w ramach tych działań powstawały w oparciu o rozbudowane, innowacyjne konsultacje społeczne (m.in. konsultacje wykorzystujące narzędzia on-line, charette, itd.) Ostatnio +48 Grupa Projektowa brała udział w realizacji rewitalizacji placu zabaw wraz z przestrzenią wspólną na wieloetnicznym osiedlu mieszkalnym w dzielnicy Varketili w Tbilisi. Projekt powstał jako life-lab, angażując studentów polskich, gruzińskich, oraz społeczność lokalną. Grupa współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi w Turcji, Tadżykistanie, Iranie, Mołdawii. W tym ostatnim kraju, na zaproszenie FPR z Warszawy, będzie prezentować rozwiązania innowacyjne, możliwe do wykorzystania na terenach wiejskich, w tym rozwiązania stanowiące reinterpretację dziedzictwa lokalnego.

23.09.17