OSSA Wielkie Piękno

Marta Rusnak


marta-rusnakNaukowo zajmuję się zagadnieniem adaptacji zabytków i ich współczesnym kontekstem: ekonomicznym, estetycznym, prawnym, kulturowym i społecznym. W ostatnim czasie niezwykle bliska stała mi się idea diagnozowania doznań neuronalnych związanych z wizualną percepcją obiektów historycznych. Staram się stworzyć podstawy dla wykorzystania różnego rodzaju okulografów (inaczej eye trackerów) dla poszerzania możliwości diagnozy środowiska architektonicznego o różnych skalach poznawczych. Fascynują mnie także muzea, obiekty poprzemysłowe, a co za tym idzie, ewolucja sztuki i techniki w XIX wieku. Pracę na uczelni starem się łączyć z życiem rodzinnym, pracą projektową oraz możliwie dużą ilością aktywności fizycznej i snu (te dwie ostatnie rzeczy wychodzą mi zdecydowanie najgorzej).

07.10.17