MFRMGR ___ MFRMGR to współpraca pomiędzy Martą Frejdą i Michałem Gratkowskim. 
To postępowi i energiczni ludzie, którzy zawsze starają się wprowadzić odrobinę świeżości do każdego projektu i pokazać nową, niespodziewaną perspektywę. W ich pracach, w szerokiej gamie skali i funkcji, koncentrują się na ich przyszłych użytkownikach. Celem jest, aby mogli przyjemnie spędzać czas, a ich życie 
i praca były po prostu łatwiejsze. Od mebli i mieszkań po centra kultury i muzea - człowiek jest zawsze w centrum ich uwagi, dzięki czemu powstają przestrzenie, które są w stanie tworzyć i gromadzić dobre chwile i wydarzenia. Ich międzynarodowy zespół, będący bezpośrednią kontynuacją projektu MOKO Architects, składa się z pracowników i stażystów z całej Europy, realizujących podobne cele projektowe, ale wykazujących różne, ekscytujące umiejętności. Mieszkają jednak w Warszawie - tętniącym życiem mieście ciągłych zmian, zawsze rozwijającym się i zawsze niekompletnym, którego niezwykły charakter najbardziej ich ukształtował. MFRMGR is the joint operation between Marta Frejda and Michal Gratkowski.They are progressive and brisk, always attempting to implement some freshness to every project and some new unexpected perspective to their clients’ insight. In their works, in wide varieties of scale and function, they focus on their future users. Their goal is to make their time enjoyable and their life and work just easier. From furniture and apartments to culture centers and museums – human being is always in the very center of their attention, resulting in forming spaces being able to create and accumulate good moments and events. Their international team, a direct continuation of MOKO Architects, consists of employees and interns from across Europe, pursuing similar design goals but showing different, exciting abilities. They are, however, based in Warsaw – a vibrant city of a constant change, always developing and always incomplete, which uncommon character has influenced them the most.
wróć