Tożsamość Łodzi

Tożsamość Łodzi od zawsze stanowiła temat dyskusji. Być może próby scharakteryzowania, klasyfikacji, wynikały z faktu, iż jest to miasto niespotykanie młode w porównaniu do innych polskich miast podobnej wielkości. Niezależnie od powodu, chęć ta przyczyniła się do powstania wielu równolegle funkcjonujących obrazów Łodzi - w ciągu zaledwie
250 lat istnienia była nazywana miastem wielokulturowym, filmowym, artystycznym, secesyjnym czy wreszcie przemysłowym, pofabrycznym, polskim Manchesterem a z czasem - Detroit.

 

Mnogość obrazów, oblicze Łodzi przekłada się także na ilość wizji
na miasto, które były tu realizowane. Czy patrząc na Łódź dzisiaj, jesteśmy w stanie je dostrzec? Jakie jest prawdziwe oblicze Łodzi?
Czy w ogóle istnieje? A może, tak jak u Magritte’a to co widzimy, nie jest tym czym wydaje się być? Co jeśli obraz, który widzimy jak i słowa, które powtarzamy są jedynie reprezentacją, odwzorowaniem?

 

Rene Magritte, Portait, 1935

Rene Magritte, Portait, 1935

OSSA Łódź 2018 Widzenie
Rene Magritte, Portait, 1935
OSSA Łódź 2018 Widzenie
Rene Magritte, Portait, 1935
Rene Magritte, Portait, 1935
Rene Magritte, Portait, 1935

Tożsamość Łodzi od zawsze stanowiła temat dyskusji. Być może próby scharakteryzowania, klasyfikacji, wynikały z faktu, iż jest to miasto niespotykanie młode w porównaniu do innych polskich miast podobnej wielkości. Niezależnie od powodu, chęć ta przyczyniła się do powstania wielu równolegle funkcjonujących obrazów Łodzi - w ciągu zaledwie 250 lat istnienia była nazywana miastem wielokulturowym, filmowym, artystycznym, secesyjnym czy wreszcie przemysłowym, pofabrycznym, polskim Manchesterem a z czasem - Detroit.

 

Mnogość obrazów, oblicze Łodzi przekłada się także na ilość wizji na miasto, które były tu realizowane. Czy patrząc na Łódź dzisiaj, jesteśmy w stanie je dostrzec? Jakie jest prawdziwe oblicze Łodzi? Czy w ogóle istnieje? A może, tak jak u Magritte’a to co widzimy, nie jest tym czym wydaje się być? Co jeśli obraz, który widzimy jak i słowa, które powtarzamy są jedynie reprezentacją, odwzorowaniem?

 

Rene Magritte, Portait, 1935
OSSA Łódź 2018 Widzenie
Rene Magritte, Portait, 1935