Organizatorzy:

Organizatorami warsztatów OSSA Łódź 2018 Widzenie są studenci oraz absolwenci kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej, działający pod merytorycznym wsparciem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.