Organizatorzy:

Organizatorami Warsztatów OSSA Warszawa 2019 Bajka są studenci oraz absolwenci kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej, przy wsparciu Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.