Biorąc udział w warsztatach OSSA Łódź Widzenie zobowiązujesz się się do przestrzegania niniejszego regulaminu:

 

 1. Aktywnego uczestnictwa w dziewięciodniowym programie warsztatowym, który zostanie przedstawiony wraz z rozpoczęciem warsztatów OSSA Łódź Widzenie, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, aż do samego końca trwania wydarzenia. O każdej zmianie uczestnik zostanie poinformowany zarówno poprzez wiadomość sms, jak i bezpośrednio przez opiekuna grupy.
 2. Akceptowania wszelkich zmian związanych z lokalizacją wydarzeń podczas warsztatów, pod warunkiem, że zostanie o niej poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Pełnego przygotowania na dziewięciodniowy pobyt na warsztatach od dnia ich rozpoczęcia.
 4. Uiszczenia opłaty warsztatowej w wysokości 500 PLN obejmującej wyżywienie podstawowe oraz zakwaterowanie przez cały czas trwania warsztatów.
 5. Stawienia się do godziny 14:00 dnia 13 października 2018 roku w punkcie zbiórki w Łodzi. O szczegółach Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Noclegu w przygotowanym przez organizatora miejscu oraz podpisania i przestrzegania regulaminu tego miejsca.
 7. Stuprocentowej obecności na wszystkich wykładach; również wykładach sponsorskich.
 8. Przestrzegania zasad związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz nie spożywania własnych trunków w obrębie lokali gastronomicznych. Za złamanie powyższych zasad i spożywanie nielegalnych substancji uczestnik odpowiada we własnym imieniu.
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone we własnym zakresie, które to mogłyby obciążyć kosztami organizatora.
 10. Poinformowania organizatora o wszelkich nietolerancjach pokarmowych oraz problemach zdrowotnych w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Udostępnienia swoich danych kontaktowych w celu usprawnienia komunikacji w grupie warsztatowej.
 12. Zapewnienia we własnym zakresie ubezpieczenia podczas pobytu na warsztatach.
 13. Wyrażenia zgody na publikację procesu i wyniku pracy w grupie warsztatowej.
 14. Wyrażenia zgody na publikację procesu i wyniku pracy w grupie warsztatowej.
 15. Wyrażenia zgody na publikację swojej osoby na zdjęciach zamieszczonych na serwisach społecznościowych jak i publikacji powarsztatowej wykonanych w trakcie warsztatów.
 16. Pilnowania swojego dobytku w trakcie trwania warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub uszkodzony sprzęt.
 17. Podejmuje się przestrzegania zasad BHP podczas pracy warsztatowej, przy udostępnionych narzędziach modelarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowego sposobu pracy.

 

Oraz oświadcza, że:

 

 1. Wstępniak jest pracą samodzielną i autorską;
 2. Wyraża zgodę na publikowanie pracy wstępnej wraz z danymi autora;
 3. Dane osobowe i kontaktowe podane w formularzu są prawdziwe;
 4. Akceptując regulamin zgadza się z wszystkimi jego podpunktami.

 

 

Regulamin

OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie