Skala Architektoniczna

Widzenie obecne jest we wszystkich etapach życia budynku. Na początku, w fazie procesie kreacji jest ideą, którą próbujemy wyrazić. Następnie, przeistacza się w wizję, którą chcemy wdrożyć w życie, pomimo licznych przeszkód, które stają na naszej drodze. Kiedy projekt zostanie zrealizowany, jego widzenie przyjmuje zupełnie nową postać. Nie ma już jednej wizji - każdy obserwator dokonuje indywidualnej interpretacji, w zależności od tego jak postrzega to, co widzi.

 

Czy jest zatem możliwe, by rozważyć ewentualne interpretacje podczas projektowania? Innymi słowy, czy możemy przewidzieć, co zobaczą inni?

 

Kwestia rozumienia architektonicznych środków ekspresji i sposobów ich zastosowania w kreowaniu przestrzeni została dogłębnie przeanalizowana przez Rudolph’a Arnheim’a. Z uwagi na wszechstronne wykształcenie autora, był on bowiem teoretykiem sztuki i psychologiem percepcji, studium obejmowało architekturę, wybiegając jednak poza ramy dziedziny. Jego książki odnosiły się do malarstwa, kina a także architektury. Uważał, że formy i treści nie można oddzielić, a także że wzorce tworzone przez artystów ukazują prawdziwą naturę ludzkich doświadczeń.

 

Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa
Albert Speer, Hala Ludowa