Mikołaj Smoleński + Michał Duda ___ Mikołaj SmoIeński - Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytecie w Oulu w ramach programu Modern Nordic Architecture i na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Helsinkach. Współtworzy zespół CH+architekci oraz w ramach platformy SOFFT zajmuje się działaniami w niewielkiej skali dedykowanymi przestrzeniom publicznym i lokalnym społecznościom.Współautor m.in. Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu 
oraz Regionalnego Centrum Sportu w Kołobrzegu, zespołu Szkolno-przedszkolnego na Stabłowicach we Wrocławiu, Centrów Aktywności Lokalnych na Przedmieściu Oławskim i zespołów mieszkaniowych na Nowych Żernikach we Wrocławiu oraz realizacji plenerowych m.in. "Polegiwacz" i "MoKapp". Michał Duda - Historyk sztuki, kurator i krytyk architektury, pracuje w Muzeum Architektury we Wrocławiu, autor lub współautor wielu wystaw poświęconych architekturze, między innymi cyklu "Archi-box", "Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu", "Wro2040. Miasto przyszłości", "Całe morze budowania – Wrocławska architektura 1945-1989", "Dagarama. Powrót do przyszłości", czy "Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak". Towarzysząca tej wystawie monograficzna publikacja "Patchwork. The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak" otrzymała w 2017 roku prestiżową DAM Architectural Book Award.
wróć