Temat

Temat tegorocznych warsztatów to Wielkie Piękno. Naszą intencją, jako pomysłodawców, jest poddać pod dyskusję ten aspekt pracy architekta, który w czasach intensywnej i błyskawicznej urbanizacji, często zostaje pomijany. Od czasów klasycznych każdy aspirujący architekt zna Triadę Witruwiusza – Piękno, Trwałość i Użyteczność, która ostatecznie została przekształcona przez modernistów na – Formę, Konstrukcję i Funkcję. Piękno, jako pozytywna wartość, do której dążyć powinna architektura, zostało zatarte. Dziś tylko nieliczni architekci ośmielają się mówić o znaczeniu tej wartości w ich codziennej praktyce. Jednak zdajemy sobie sprawę, że dyskusja o estetyce – pięknie architektury – to tylko początek do rozważań o idei Wielkiego Piękna, która, według nas, stanowi punkt w nieskończonym dążeniu do doskonałości. Wielkie Piękno jest dla nas wartością szczególną. Nadajemy tę nazwę idei odnalezionej po drugiej stronie Jaskini Platona.