Zakłócenia stanowią nieodzowny element naszych procesów poznawczych. Człowiek reaguje na otaczającą go rzeczywistość i poddaje ją analizie. Sygnały pochodzące z otoczenia są przyswajane i zamieniane na informacje, które budują system założeń, przekonań i oczekiwań. Gdy ten uporządkowany zbiór zostaje zakłócony czymś nowym, odmiennym, powstaje potrzeba poznania i nazwania zaburzającego elementu. Proces ten odbywa się na zasadzie kontrastu z tym, co już znamy. Poprzez negację jesteśmy w stanie opisać to, co nowe.
Zakłócenia jako zabieg twórczy Zakłócenia społeczne Zakłócenia naturalne
wróć