Temat

Motywem przewodnim warsztatów będzie Widzenie, szeroko rozumiana subiektywność postrzegania i percepcja architektury.

 

Temat widzenia/postrzegania nigdy dotąd nie był tak aktualny. Dominacja kultury wizualnej, a nawet “kultury obrazkowej” jest obecnie wiodącym tematem dyskusji. Jej fenomen polega na zmianie postrzegania świata, opartego obecnie w dużym stopniu na aspektach wizualnych. Tendencja ta jest również zauważalna w architekturze oraz kierunkach jej pokrewnych. Podejmując temat, jesteśmy świadomi wagi zmian jakie zachodzą w pojęciu postrzegania dzieł sztuki, projektów, filmów
i pozostałych form przekazu artystycznego.

 

Poruszając ten temat w środowisku architektonicznym, liczymy na krytyczną ocenę współczesnej sytuacji oraz sformułowanie wniosków
i strategii na przyszłość. Pojęcie Widzenia odnosi się do aktywności związanej z percepcją wzrokową. Dotyczy zarówno samego procesu fizycznego zachodzącego w organizmie człowieka jak i procesu „rozumienia” obserwowanego obiektu.

 

Tegoroczna edycja skupi uwagę na rozpatrywaniu widzenia jako postrzegania i percepcji. OSSA 2018 Łódź Widzenie – odnosi się
do subiektywności percepcji zarówno w życiu codziennym, jak
i w architekturze.

 

OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie

Motywem przewodnim warsztatów będzie Widzenie, szeroko rozumiana subiektywność postrzegania i percepcja architektury.

 

Temat widzenia/postrzegania nigdy dotąd nie był tak aktualny. Dominacja kultury wizualnej, a nawet “kultury obrazkowej” jest obecnie wiodącym tematem dyskusji. Jej fenomen polega na zmianie postrzegania świata, opartego obecnie w dużym stopniu na aspektach wizualnych. Tendencja ta jest również zauważalna w architekturze oraz kierunkach jej pokrewnych. Podejmując temat, jesteśmy świadomi wagi zmian jakie zachodzą w pojęciu postrzegania dzieł sztuki, projektów, filmów i pozostałych form przekazu artystycznego.

 

Poruszając ten temat w środowisku architektonicznym, liczymy na krytyczną ocenę współczesnej sytuacji oraz sformułowanie wniosków i strategii na przyszłość. Pojęcie Widzenia odnosi się
do aktywności związanej  z percepcją wzrokową. Dotyczy zarówno samego procesu fizycznego zachodzącego w organizmie człowieka jak i procesu „rozumienia” obserwowanego obiektu.

 

Tegoroczna edycja skupi uwagę na rozpatrywaniu widzenia jako postrzegania
i percepcji. OSSA 2018 Łódź Widzenie – odnosi się do subiektywności percepcji zarówno w życiu codziennym, jak i w architekturze.

 

OSSA Łódź 2018 Widzenie