Teoria widzenia

Teoria widzenia jest nauką świadomego funkcjonowania w świecie. Ukazuje jego przemiany pod wpływem różnorodnych czynników kulturowych i cywilizacyjnych. Autorem teorii widzenia był wybitny Polski artysta działający w Łodzi - Władysław Strzemiński. Autor chciał szerzyć pojęcie świadomości wzrokowej, mając na celu podniesienie ogólnego poziomu świadomości artystycznej społeczeństwa, w tym artystów. Wierzył, że można to osiągnąć badając mechanizmy ludzkiego postrzegania oraz to, jak wpływa na nie doświadczenie i otoczenie. Widzenie jest procesem świadomego oglądania świata. Świadomość widzenia to umiejętność korzystania ze zjawisk. wzrokowych widzianych przez człowieka i uświadomionych przez niego. W związku z tym, staje się ono intrygującym pojęciem również w dziedzinie Architektury, w której wpływ „świadomości wzrokowej” a zarazem psychologia postrzegania, przestrzeń mentalna, schematy percepcji wzrokowej są obiektami analiz architektów.

 

Władysław Strzemiński i jego żona Katarzyna Kobro, tworzyli jedną

z najważniejszych grup awangardowych w Polsce: AR. Współpracowali między innymi z Pietem Mondrianem, Hansem Arpem i Theo van Doesburgiem. Dzięki ich działalności powstało pierwsze w Europie Muzeum Sztuki Współczesnej, które do dziś znajduje się w Łodzi.
Ich spuścizna intelektualna i wielotematyczna działalność na polu architektury i sztuki inspiruje pokolenia artystów i architektów.

 

Władysław Strzemiński, Pejzaż morski 1934r

OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie

Teoria widzenia jest nauką świadomego funkcjonowania w świecie. Ukazuje jego przemiany pod wpływem różnorodnych czynników kulturowych i cywilizacyjnych. Autorem teorii widzenia był wybitny Polski artysta działający w Łodzi - Władysław Strzemiński. Autor chciał szerzyć pojęcie świadomości wzrokowej, mając na celu podniesienie ogólnego poziomu świadomości artystycznej społeczeństwa, w tym artystów. Wierzył, że można to osiągnąć badając mechanizmy ludzkiego postrzegania oraz to, jak wpływa na nie doświadczenie i otoczenie. Widzenie jest procesem świadomego oglądania świata. Świadomość widzenia to umiejętność korzystania ze zjawisk. wzrokowych widzianych przez człowieka i uświadomionych przez niego. W związku z tym, staje się ono intrygującym pojęciem również w dziedzinie Architektury, w której wpływ „świadomości wzrokowej” a zarazem psychologia postrzegania, przestrzeń mentalna, schematy percepcji wzrokowej są obiektami analiz architektów.

 

Władysław Strzemiński i jego żona Katarzyna Kobro, tworzyli jedną z najważniejszych grup awangardowych w Polsce: AR. Współpracowali między innymi z Pietem Mondrianem, Hansem Arpem i Theo van Doesburgiem. Dzięki ich działalności powstało pierwsze w Europie Muzeum Sztuki Współczesnej, które do dziś znajduje się w Łodzi. Ich spuścizna intelektualna i wielotematyczna działalność na polu architektury i sztuki inspiruje pokolenia artystów i architektów.

OSSA Łódź 2018 Widzenie