Od poniedziałku do piątku, praca warsztatowa będzie odbywać się w grupach 7 studentów wspieranych przez tutorów. Zaproszeni goście to architekci, praktycy i teoretycy, często we współpracy z reprezentantami innych środowisk. Reprezentują oni odmienne podejścia zarówno do swojej profesji, jak i tematu widzenia. Zachęcamy do przyjrzenia się ich sylwetkom.

JEMS Architekci / Maciej Miłobędzki

Fala Atelier / Lera Samovich + Jack Huang

A2P2 Architecture and planning / Monika Arczyńska + Łukasz Pancewicz

 Centrala / Małgorzata Kuciewicz + Simone de Iacobis

Od poniedziałku do piątku, praca warsztatowa będzie odbywać się w grupach 7 studentów wspieranych przez tutorów. Zaproszeni goście to architekci, praktycy i teoretycy, często we współpracy z reprezentantami innych środowisk. Reprezentują oni odmienne podejścia zarówno do swojej profesji, jak i tematu widzenia. Zachęcamy do przyjrzenia się ich sylwetkom.

OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie