Warsztaty

OSSA 2018 Łódź Widzenie to warsztaty dla studentów architektury
i kierunków kreatywnych z Polski i zagranicy organizowane w Łodzi
w okresie 13 - 21 października 2018 r.

 

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów — dla studentów. Już od dwóch dekad warsztaty wpływają na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione.
Od zawsze istotą Ossy była debata - możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.

 

Z tego powodu, społeczność Ossy skupiała wokół siebie zaangażowanych studentów i architektów z Polski i zagranicy, którzy
z czasem stworzyli trzon polskiego środowiska architektonicznego.

 

O tegorocznej edycji

 

Podczas warsztatów, 70 studentów przez 34 godziny warsztatowe zrealizuje projekty w dziesięciu grupach z pomocą zaproszonych artystów i architektów (tutorów). Warsztaty dają możliwość do interdyscyplinarnego spojrzenia na temat poprzez planowane wykłady specjalistów z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu
i architektury. Po każdym dniu pracy, organizatorzy proponują wydarzenia uzupełniające,  dostępne także dla osób niebiorących czynnego udziału w warsztatach. Bogaty program wydarzeń popołudniowych i wieczornych obejmuje między innymi panel dyskusyjny, debatę, wieczór filmowy, wernisaż wystawy prac wstępnych, pecha kucha night.

 

Warsztaty zwieńczy finisaż z prezentacjami wszystkich grup warsztatowych. Po pięciu dniach, studenci dzielą się efektami pracy między sobą i przybyłymi gośćmi. Jest to nieodłączny element warsztatów, który ma charakter publiczny i uczestniczą w nim przedstawiciele władz miejskich, szkół wyższych, a także byli uczestnicy
i organizatorzy warsztatów.

 

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana wystawa podsumowująca wydarzenie oraz publikacja przedstawiająca projekty powstałe w wyniku pracy warsztatowej.

 

OSSA Łódź 2018 Widzenie
OSSA Łódź 2018 Widzenie

OSSA 2018 Łódź Widzenie to warsztaty dla studentów architektury i kierunków kreatywnych z Polski i zagranicy organizowane w Łodzi w okresie 13 - 21 października 2018 r.

 

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów — dla studentów. Już od dwóch dekad warsztaty wpływają na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała
z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione.
Od zawsze istotą Ossy była debata - możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.

 

Z tego powodu, społeczność Ossy skupiała wokół siebie zaangażowanych studentów
i architektów z Polski i zagranicy, którzy
z czasem stworzyli trzon polskiego środowiska architektonicznego.

 

O tegorocznej edycji

 

Podczas warsztatów, 70 studentów przez 34 godziny warsztatowe zrealizuje projekty w dziesięciu grupach z pomocą zaproszonych artystów i architektów (tutorów). Warsztaty dają możliwość do interdyscyplinarnego spojrzenia na temat poprzez planowane wykłady specjalistów z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu
i architektury. Po każdym dniu pracy, organizatorzy proponują wydarzenia uzupełniające,  dostępne także dla osób niebiorących czynnego udziału w warsztatach. Bogaty program wydarzeń popołudniowych i wieczornych obejmuje między innymi panel dyskusyjny, debatę, wieczór filmowy, wernisaż wystawy prac wstępnych, pecha kucha night.

 

Warsztaty zwieńczy finisaż z prezentacjami wszystkich grup warsztatowych. Po pięciu dniach, studenci dzielą się efektami pracy między sobą i przybyłymi gośćmi. Jest to nieodłączny element warsztatów, który ma charakter publiczny i uczestniczą w nim przedstawiciele władz miejskich, szkół wyższych, a także byli uczestnicy i organizatorzy warsztatów.

 

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana wystawa podsumowująca wydarzenie oraz publikacja przedstawiająca projekty powstałe w wyniku pracy warsztatowej.

 

OSSA Łódź 2018 Widzenie