Walencja ___ Zakłóceniem, które może stać się impulsem do stworzenia nowej, unikatowej wartości mogą być również czynniki naturalne. Zniszczenia wywołane przez żywioły, klęski naturalne czy też po prostu specyficzne dla danego miejsca uwarunkowania przyrodnicze oprócz zaburzania istniejącego porządku mogą stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia nowych rozwiązań. Przykładem może być Walencja, która rozwijała się przy rzece Turii. Ze względu na problem regularnego zalewania miasta, w 1957 roku po wielkiej powodzi, podjęto decyzję o zmianie biegu rzeki i poprowadzeniu jej poza miastem. W centrum Walencji pojawiła się zaburzająca istniejącą tkankę pusta przestrzeń, której ponowne zagospodarowanie stanowiło problem. Pierwotnym pomysłem było poprowadzenie przez stare koryto drogi szybkiego ruchu, jednak ostatecznie teren wykorzystano w celach rekreacyjnych, tworząc zieloną oś miasta. wróć