Ossa 2018

Wstępniak

Aby wziąć udział w warsztatach studenci zostaną poproszeni o przygotowanie prac wstępnych. Drogą konkursu wyłonieni zostaną najzdolniejsi studenci architektury i kierunków pokrewnych, którzy zostaną zaproszeni na warsztaty OSSA Łódź 2018.

Więcej informacji jesienią!